Σχετικα
Σεξουαλική Επιθετικότητα & Παραφιλίες

Author: δρ. Ορέστης Γιωτάκος

Publisher: BHTA Ιατρικές Εκδόσεις

Το βιβλίο διαπραγματεύεται το φαινόμενο της σεξουαλικής επι­θετικής συμπεριφοράς και, ειδι­κό­τερα, το βιασμό και τις παρα­φι­λίες (παιδοφιλία, αιμομιξία, επιδειξι­μανία, φετιχισμό, εφαψιμανία, σαδισμό, μα­­ζοχισμό, ηδονοβλεψία κ.ά.), αναλύ­οντας την κλινική εικόνα, την αι­τι­ολογία, την εκτίμηση και τη θερα­πευτική τους αντιμετώπιση.

Ακόμα, παρα­τίθεται η τρέχουσα νομοθεσία για τα σεξουαλικα εγκλήματα και διερευ­νάται το προφίλ του Έλληνα σεξουαλικού παραπτωματία.


Πίνακας Περιεχομένων
Πρόλογος